Het PreventieConsult

22 februari 2O11

Het PreventieConsult beschrijft een methode voor zorgverleners in de eerste lijn om mensen tussen 45 en 70 jaar met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade actief op te sporen ín adequaat door te verwijzen voor passende leefstijladviezen, begeleiding en/of behandeling. In een speciale uitzending van MCtv in samenwerking met het NHG komt het PreventieConsult op 17 maart uitgebreid aan bod. Klik hier voor meer informatie.