Patiënt en zorgverlener gebruiken NDF Zorgstandaard onvoldoende

5 april 2O11

Op 29 maart zijn de resultaten van de NAD (Nationaal Actieprogramma Diabetes) monitor gepresenteerd. Met dit onderzoek is de stand van zaken wat betreft de Nederlandse diabetes preventie en zorg in kaart gebracht. Er is bij patiïnten en zorgverleners gekeken in hoeverre de NDF zorgstandaard diabetes, waarin staat waar goede diabeteszorg aan moet voldoen, ook echt wordt gebruikt. Klik hier voor meer informatie.