Welvaartziekten in derde wereld

2O september 2O11

Kindersterfte en infectieziekten nemen af, maar daarvoor krijgen ontwikkelingslanden diabetes, kanker, en hart en vaatziekten erbij. De Verenigde Naties komen begin volgende week in New York bijeen om plannen te maken voor het bestrijden en het voorkomen van Westerse aandoeningen. Klik hier voor meer informatie.