Weinig informatiemateriaal over diabetes bij verstandelijke beperking

18 oktober 2O11

Diabetes betekent voor mensen met een verstandelijke beperking hetzelfde als voor iedereen. Maar in de zelfzorg bij diabetes zijn ze meer afhankelijk van ondersteuning. Er bestaat nog geen op hen toegesneden voorlichtingsmateriaal, schrijven onderzoekers van het NIVEL en UMC St. Radboud in het Journal of Intellectual Disability Research. Klik hier voor meer informatie.