Nieuwe kansen voor terugdringen diabetes en obesitas

3 april 2O12

Diabetes en obesitas zijn snel uitbreidende ziekten in Nederland en Europa, die niet alleen de kwaliteit van leven voor veel mensen en ook kinderen verminderen maar ook een groot deel van de stijgende zorgkosten in beslag nemen. Een analyse van meer dan 240 wetenschappelijke studies, in week 12 gepubliceerd in Engeland door de organisatie CHEM Trust, laat zien dat oorzaken van deze toename mede gezocht moeten worden bij dagelijkse blootstelling aan geringe hoeveelheden chemische stoffen die hormoonverstorend kunnen werken. Klik hier voor het gehele artikel op de website van de WECF (Women in Europe for a Common Future).