Opleiding Sociaal Verpleegkundige naar Netherlands School of Public & Occupational Health

14 mei 2O12

De NSPOH neemt vanaf september 2012 de opleiding Sociaal Verpleegkundige over van de Hogeschool Leiden. Daarmee geeft de NSPOH een belangrijke impuls aan de professionalisering van de publieke gezondheidszorg. De NSPOH en de Hogeschool Leiden tekenden op 7 mei jl. de overeenkomst die leidt tot de overname van de opleiding. Klik hier voor meer informatie.