Richtlijn Werken met Diabetes beschikbaar

11 juni 2O12

Werken en diabetes zijn goed te combineren. Toch hebben veel werkenden met diabetes problemen om hun baan te behouden of hebben ze moeite bij het vinden van een passende baan. Op initiatief van NVAB, VGI, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en NHG is de multidisciplinaire richtlijnmodule Diabetes en Arbeid opgesteld. Daarin worden de zes belangrijkste aspecten van het werken met diabetes behandeld. Klik hier voor meer informatie over de richtlijnen en klik hier om de richtlijnen te bekijken.