Inzet praktijkondersteuners is succesvol

29 oktober 2O12

Praktijkondersteuners in de huisartspraktijk (POH's) begeleiden met succes chronisch zieken met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD/astma. De toegankelijkheid van de zorg is volgens patiïnten verbeterd. En ze kunnen na een verwijzing sneller bij andere zorgverleners terecht. Dit blijkt uit een onderzoek van NIVEL. Klik hier voor meer informatie.