Ondersteuningsaanbod voor preventie volgens de NDF Zorgstandaard

29 oktober 2O12

11 oktober jl. werd geïndiceerde preventie geïntegreerd in de NDF Zorgstandaard. Nu preventie verankerd is in de diabetes zorgketen is het tijd om aan de slag te gaan. De Nederlandse Diabetes Federatie heeft hiertoe een breed pakket aan middelen en producten ontwikkeld dat zorgverleners ondersteunt met het uitvoeren van de preventieve taken in hun eigen zorgpraktijk. Klik hier voor meer informatie.