Oproep voor kandidaten voor de V&W Volksgezondheidsprijs 2O12

14 februari 2O13

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. Uitreiking en de winnende presentatie vinden plaats op het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid, dit jaar op 3 en 4 april. Klik hier voor meer informatie en voor indienen en klik hier voor de website van het NCVGZ.