Vooraanstaande sprekers op NCVGZ 2O14: Perspectieven op de volksgezondheid

24 maart 2O14

Hoe ontwikkelt de volksgezondheid zich in Nederland? Waar staan we over pakweg 10 of 20 jaar? Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2014 staat op 10 en 11 april in het thema van perspectieven op de volksgezondheid. Sprekers als Kim Putters (SCP), Rudi Westendorp (LUMC), Jaap Seidell (VU) en Jantine Kriens (VNG) bieden nieuwe inzichten door inspirerende pitches en lezingen, Marianne Donker (VWS) en Carl Verheijen presenteren in een interactieve sessie het NPP ‘Alles is gezondheid’. Tijdens het politiek café discussiëren onder meer Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66), Rinke van den Brink (NOS), Paul Sneijder (oud-NOS, kandidaat Europarlement) en Margriet de Jager (wethouder Deventer) over ‘Meer preventie in de politiek?!’. Bijna 50 presentaties, workshops en symposia geven u een goed beeld van de stand van zaken van de ontwikkelingen in Nederland. De pauzes en posterpresententaties bieden voldoende gelegenheid voor uitwisselen en netwerken. Het congres is bedoeld voor eenieder die zich bezig houdt met volksgezondheid. Klik hier voor de website voor meer informatie en klik hier voor aanmelding.

NPHF_NL_NCVGZ_logo_web.jpg