Zelfs tijdelijk gewichtsverlies positief effect

3O mei 2O14

Naarmate patiënten langer overgewicht hebben, ontwikkelen zij een slechter cardiovasculair risicoprofiel. Gewichtsverlies op enig moment doet dit effect echter teniet, ook als patiënten later weer aankomen in gewicht. Dat schrijven de Engelse onderzoekers Marietta Charakida e.a. in hun artikel dat is verschenen in The Lancet Diabetes and Endocrinology. Klik hier voor het nieuwsbericht en klik hier voor de publicatie.