NZa publiceert marktscan Ketenzorg

3 juli 2O14

Er is meer zicht op de kwaliteit van ketenzorg voor patiënten met de longaandoening COPD, Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (VRM) dan in 2010. Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de marktscan ketenzorg. De beoogde kostenbesparing van ketenzorg, door verschuiving van zorg naar de eerste lijn, is (nog) niet zichtbaar. Klik hier voor het rapport.