Dialoog `Met gedragskennis beleid maken`

24 november 2O15

Begin september namen zo`n twintig bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers en praktijkmensen in Utrecht deel aan een verkennende dialoog over de vraag hoe kennis over menselijk gedrag kan worden ingebed in de beleidsvoorbereiding van de rijksoverheid. De organisatie was in handen van de NSPOH, in opdracht van de NPHF Federatie voor Gezondheid. In een voorgaande dialoog in maart 2015 over gedragsbeïnvloeding door de overheid is er gepleit om bij alle fasen van beleidsontwikkeling meer rekening te houden met gedragswetenschappelijke inzichten over het keuzegedrag van burgers. Dit artikel, geschreven door Reinhard de Jong van de NSPOH en Thomas Plochg van de NPHF Federatie voor Gezondheid, is verschenen in TSG 8/2015.