Oproep voor kandidaten van de V&W Volksgezondheidsprijs 2O15

3 februari 2O16

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. Uitreiking en presentatie vinden plaats tijdens het avondprogramma van het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid (www.ncvgz.nl) op woensdag 6 april 2016 in Rotterdam. De deadline staat op 6 maart as. Klik hier voor meer informatie.