Wereld Mondgezondheidsdag in het teken van diabetes

1O maart 2O16

Wereld Mondgezondheidsdag op zondag 20 maart staat in Nederland in het teken van de relatie tussen diabetes en een gezonde mond. De KNMT start dan met een publiekscampagne gericht op de ruim 1 miljoen Nederlanders die kampen met diabetes. Klik hier voor meer informatie.