Artsen: arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen

8 juni 2O17

Met het KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt’ wil de medische beroepsgroep naar een beter toegankelijke en continue arbeidsgerichte medische zorg voor alle (potentieel) werkenden. Mensen in loondienst kunnen naar een bedrijfsarts en zzp’ers, mantelzorgers en bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terecht kunnen bij een arbeidsarts voor advies en begeleiding bij gezondheidsproblemen die van invloed zijn op hun werk. Klik hier voor het nieuwsbericht en klik hier voor het visiedocument.