Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2O18 ondertekend

8 juni 2O17

Minister Edith Schippers (VWS) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het Hoofdlijnenakkoord 2018 ondertekend. Op 21 april was hierover al een onderhandelaarsakkoord bereikt; alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd. De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de NVZ, de NFU, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN, FMS, ZN en V&VN. Klik hier voor het nieuwsbericht, klik hier voor het akkoord en klik hier voor de bijbehorende Kamerbrief.