Preventieakkoord

28 november 2O17

Als mede-initiator is de NPHF samen met SER en GGD GHOR aan het nadenken over hoe vanuit het veld de stuwkracht kan worden georganiseerd om het preventieakkoord inhoudelijk te laden. Er is in het veld heel veel enthousiasme en energie en deze zal worden aangewend om met elkaar een eenduidig geluid te laten horen. Wij houden u graag op de hoogte.