Wat we doen

Strategie

Om tot een toekomstbestendige gezondheidszorg te komen, heeft de NPHF een strategie ontwikkeld die bestaat uit 3 hoofdlijnen:

1 We verbinden en bundelen de kracht van onze leden. Hiermee versterken we het draagvlak voor de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid van binnenuit. Concreet doen we dit door:

  • het delen van informatie
  • het ontwikkelen van gezamenlijke standpunten
  • mee vorm geven van gezondheidsbeleid op alle plekken waar dat kan

2 We verbreden onze visie naar andere zorgsectoren zoals curatie en welzijn. We slaan bruggen waar dat kan en creëren nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Gezondheidsdenken is meer een grondhouding dan een professionele structuur.

3 We overstijgen verschillende sectoren. Een integraal gezondheidsbeleid krijgt vorm in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren werk, wonen, onderwijs, voeding en inrichting van de publieke ruimte. Als gesprekspartner van overheden en brancheorganisaties, zet de NPHF zich in om gezondheid als leidmotief stevig op de kaart te zetten.

Om onze strategische visie concreet handen en voeten geven ondernemen we uiteenlopende activiteiten;

Projectgroepen

De NPHF Federatie voor Gezondheid werkt met een aantal projectgroepen haar strategische visie op relevante beleidsterreinen uit. De eerste projectgroep is gestart in oktober 2013.

Evenementen

NPHF Lezing

Jaarlijks organiseert de NPHF Federatie voor Gezondheid de prestigieuze NPHF lezing. Daarmee beogen wij een aanzet te geven tot het maatschappelijke debat over strategische vraagstukken in de gezondheidszorg.

In 2012 is de eerste NPHF-lezing uitgesproken door Herman Wijffels. Lees meer

In 2013 is de tweede NPHF-lezing uitgesproken door voormalig NPHF voorzitter Willem Vermeend. Lees meer 

In 2014 is de derde NPHF-lezing uitgesproken door Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Lees meer

In 2015 stond de NPHF-lezing in het teken van de NPHF actieagenda`s. Lees meer

In 2016 is de vijfde NPHF-lezing uitgesproken door Bernard Wientjes. Lees meer

Verkiezing meest invloedrijke public health figuur

Samen met GGD GHOR Nederland houdt de NPHF Federatie voor Gezondheid ieder jaar de Verkiezing van de meest invloedrijke public health figuur. De uitslag van de verkiezing wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van het NCVGZ. In april is Connie Rijlaarsdam (GGD Hart voor Brabant) verkozen tot Public Health figuur van 2016. Lees meer
 

NCVGZ

NCVGZ 2017: De professional maakt het verschil.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een jaarlijks terugkerend, tweedaags congres voor professionals en geïnteresseerden in het veld van de Publieke Gezondheidszorg. Het congres wordt jaarlijks bezocht door zo'n 900 professionals uit het veld, wetenschappers, beleidsmakers en opleiders.

Met ieder jaar een nieuw thema en een programma van plenaire sprekers en minisymposia en workshops probeert het congres zowel gevestigde als nieuwe professionals in de volksgezondheid een podium te geven. Zowel ontwikkelingen van binnen én buiten Nederland worden gepresenteerd. Wilt u een abstract indienen voor één van de 54 sessies, kijk dan op de website van het NCVGZ.

De NPHF is participant van het congres en verzorgt de directie en het secretariaat.

Het NCVGZ 2017 vond plaats op woensdag 12 en donderdag 13 april in De Rijtuigenloods te Amersfoort.
De voorbereidingen voor het NCVGZ 2018 zijn in volle gang.

Kijk op www.ncvgz.nl of klik hier om de NCVGZ website te bezoeken.

Belangstelling om actief participant in het congres te worden; belangstelling voor sponsoring of het huren van een stand op de informatiemarkt? Neem dan contact op met het secretariaat van de NPHF.