Wat we doen

Strategie

Om tot een toekomstbestendige gezondheidszorg te komen, heeft de NPHF een strategie ontwikkeld die bestaat uit 3 hoofdlijnen:

1 We verbinden en bundelen de kracht van onze leden. Hiermee versterken we het draagvlak voor de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid van binnenuit. Concreet doen we dit door:

  • het delen van informatie
  • het ontwikkelen van gezamenlijke standpunten
  • mee vorm geven van gezondheidsbeleid op alle plekken waar dat kan

2 We verbreden onze visie naar andere zorgsectoren zoals curatie en welzijn. We slaan bruggen waar dat kan en creëren nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Gezondheidsdenken is meer een grondhouding dan een professionele structuur.

3 We overstijgen verschillende sectoren. Een integraal gezondheidsbeleid krijgt vorm in samenwerking met vertegenwoordigers van de sectoren werk, wonen, onderwijs, voeding en inrichting van de publieke ruimte. Als gesprekspartner van overheden en brancheorganisaties, zet de NPHF zich in om gezondheid als leidmotief stevig op de kaart te zetten.

Om onze strategische visie concreet handen en voeten geven ondernemen we uiteenlopende activiteiten;

Evenementen

NPHF Lezing

Jaarlijks organiseert de NPHF Federatie voor Gezondheid de prestigieuze NPHF lezing. Daarmee beogen wij een aanzet te geven tot het maatschappelijke debat over strategische vraagstukken in de gezondheidszorg.

De NPHF Lezing van 2017 is verplaatst naar het vroege voorjaar van 2018; een datum volgt.

In 2016 is de vijfde NPHF-lezing uitgesproken door Bernard Wientjes. Lees meer

In 2015 stond de NPHF-lezing in het teken van de NPHF actieagenda`s. Lees meer

In 2014 is de derde NPHF-lezing uitgesproken door Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Lees meer

In 2013 is de tweede NPHF-lezing uitgesproken door voormalig NPHF voorzitter Willem Vermeend. Lees meer 

In 2012 is de eerste NPHF-lezing uitgesproken door Herman Wijffels. Lees meer

 

NPHF Netwerktafels

De NPHF wil de leden uit haar netwerk nadrukkelijker betrekken én met elkaar verbinden. Daarvoor zijn de Netwerktafels in het leven geroepen. In de kern zijn dat projectgroepen, maar dan vanuit enkele leden/partners geïnitieerd en georganiseerd. 

De netwerktafels hebben als doel:

1)      Bevorderen van de gewenste co-creatie om de beweging van nazorg naar voorzorg te concretiseren.

2)      Leden/partners met elkaar verbinden en in staat stellen te interacteren en concrete samenwerkingen op te zetten.

Heeft u een idee voor een netwerk tafel? Neemt u dan contact op met Thomas Plochg, en informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

E-mail: t.plochg@nphf.nl, telefoon: 06 12628292

 

Verkiezing meest invloedrijke public health figuur

Samen met GGD GHOR Nederland houdt de NPHF Federatie voor Gezondheid ieder jaar de Verkiezing van de meest invloedrijke public health figuur. De uitslag van de verkiezing wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van het NCVGZ. In april 2017 is Connie Rijlaarsdam (GGD Hart voor Brabant) verkozen tot Public Health figuur van 2016. Lees meer
 

Nederlands Congres Volksgezondheid

NCVGZ 2018; hét congres voor de volksgezondheid

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een jaarlijks terugkerend congres voor professionals en geïnteresseerden in het veld van de Publieke Gezondheidszorg. Het congres wordt jaarlijks bezocht door zo'n 600 professionals uit het veld, wetenschappers, beleidsmakers en opleiders. In 2018 vindt het congres plaats op dinsdag 10 april in de Jaarbeurs te Utrecht

Het NCVGZ is hét platform waar beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs op het terrein van de public health worden verbonden, waar kennis wordt gedeeld én gehaald, waar wordt gewerkt (co-creatie) en met een sterke ontmoetingsfunctie.  Het NCVGZ slaat een brug naar andere sectoren én de samenleving, is vernieuwend, inspirerend en aanjager van nieuwe ontiwkkelingen.

De NPHF is participant van het congres en verzorgt de directie en het secretariaat.

De voorbereidingen voor het NCVGZ 2018 zijn in volle gang; ook aan een nieuwe website wordt gewerkt.

Heeft u belangstelling om actief participant in het congres te worden; belangstelling voor sponsoring of het huren van een stand op de informatiemarkt? Neem dan contact op met het secretariaat van de NPHF.