Centre of Expertise Healthy Ageing

Centre of Expertise Healthy Ageing

De overheid wil meer innovatie. Dat is goed voor de economie en het kan oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg. Daarvoor is het nodig dat hogescholen zich verbinden met bedrijven en instellingen. Dat gebeurt door publiek-private samenwerking in een groot aantal Centres of Expertise in Nederland, gericht op de thema’s van de topsectoren. Een van deze thema’s is Healthy Ageing (Life Sciences & Health). Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is hét netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing. In de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA werken onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk aan oplossingen voor actuele problemen in zorg en welzijn.

Ga naar de website van Centre of Expertise Healthy Ageing