Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Iedereen die zich sterk maakt voor de gezondheid van jeugd van O-19 jaar kan rekenen op het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Het NCJ stimuleert vernieuwing in het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt kennis toegankelijk.

Het NCJ verbindt iedereen die kan bijdragen aan de jeugdgezondheid. Professionals met ervaring uit de praktijk. Managers en beleidsmakers die vernieuwing in hun organisatie de ruimte geven. Belangenverenigingen die spreken namens ouders en kinderen. Het NCJ brengt mensen met elkaar in gesprek, belicht nieuwe ideeën en initiatieven en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van ervaringen. Successen en falen, beide zijn even leerzaam als het gaat om innovatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), met aandacht voor preventie en de totale context van het kind.

Ga naar de website van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)