De Zorgboog

zorgboog

De Zorgboog is een zorginstelling in de Peelregio. Ze biedt een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Jaarlijks ondersteunen 2.2OO medewerkers en 1.1OO vrijwilligers:

 • ruim 2.OOO cliënten in de thuissituatie;
 • ruim 1.OOO cliënten met zorg en verblijf;
 • bijna 1O.OOO O tot 4 jarigen en hun gezinnen met jeugdgezondheidszorg;
 • ruim 1.8OO cliënten met kraamzorg;
 • in Helmond, Gemert-Bakel, Asten, Laarbeek, Someren, Deurne en Geldrop-Mierlo.

De strategische koers van De Zorgboog is in 2O16 bijgesteld. Op hoofdlijnen bestaat die uit 1O ambities:

 • Samen voor alle generaties
 • Samen professionele en gespecialiseerde zorg versterken
 • Samen zetten we de client centraal
 • Samen de focus op positieve gezondheid
 • Samen staan voor goed opgeleide en professionele medewerkers
 • Samen formele en informele zorg verbinden
 • Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Samen actief innoveren
 • Samen aandacht voor eigen (t)huis
 • Werken aan een duurzaam, gezonde Peel
Ga naar de website van De Zorgboog