IVO seminar kwetsbare jongeren met schulden

1O oktober 2O13

In dit seminar gaan we in op kwetsbare jongeren met schulden. Hoe kunnen hun schulden het beste aangepakt worden en hoe kunnen we het ontstaan van schulden bij deze kwetsbare groep proberen te voorkomen? Drie sprekers gaan hier vanuit hun eigen expertise verder op in: Cas Barendregt, Pim van Heijst en Frank Schutte. Aanmelden kan via secretariaat@ivo.nl.