Delphistudie Verslavingskunde

12 december 2O17

Voor het opstellen van een Onderzoeksagenda Verslavingskunde zoekt het IVO deelnemers! Wetenschappers die ruime ervaring hebben met verslavingsonderzoek of met de verslavingspraktijk worden van harte uitgenodigd mee te werken aan onze Delphi studie, die medio december van start gaat. Onderzoeksinstituten IVO en NISPA, en cliëntorganisatie het Zwarte Gat voeren in opdracht van Verslavingskunde Nederland een Delphi studie uit om vast te stellen wat de belangrijkste onderwerpen voor toekomstig onderzoek binnen de verslavingskunde zijn. Voor meer informatie en aanmelden (tot 16 december!; klik hier.