De traditionele wijkverpleegkundige werkt aan een come back

9 juli 2O12

Wijkverpleegkundigen bevorderen gezondheid en besparen kosten in oude wijken. Dat doen zij om door de volgende drie oorzaken. 1. Zij beschikken over een mix van verschillende competenties, zij hebben competenties over diagnose en therapie, over psychische lijden en over sociale problematiek. Ook beschikken zij over gespreksvaardigheden. 2. Zij beschikken over een vrije regelruimte. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf indiceren voor de AWBZ. Ook bepalen zij zelf bij wie ze wel en niet op huisbezoek gaan. 3. Zij treden onafhankelijk op van andere instellingen voor verpleging en verzorging. Zij kunnen doorverwijzen naar instelling B, terwijl ze bij instelling A werken. Al deze informatie kwam naar voren in een workshop van Egbert van der Meer tijdens het zesde congres over chronische zorg dat op vrijdag 29 juni jl. plaatsvond op de Universiteit Utrecht. Bron: Nieuwsbrief Zorginnovatie van het Julius Centrum van het UMC Utrecht.