Gezonde beroepsbevolking nodig voor duurzame inzetbaarheid

15 oktober 2O12

Prof. dr. Carel T.J. Hulshof benadrukte op 11 oktober jl in zijn oratie het belang van participatie en het hebben van passend werk. Werk kan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen, ziekte helpen voorkómen en een actieve rol spelen bij herstel na ziekte of uitval. Klik hier voor meer informatie.