Verslag bijeenkomst netwerk bruikbaar onderzoek

1O juli 2O14

Op initiatief van ZonMw is een netwerk opgericht dat het gebruik van meer variatie in onderzoeksmethodieken wil bevorderen. Onderzoekers en geïnteresseerden uit de zorgpraktijk en het beleid kunnen zich hierbij aansluiten. Per jaar worden twee netwerkbijeenkomsten gehouden. 6 juni was de eerste bijeenkomst van 2014. Klik hier voor het verslag en klik hier en hier voor de presentaties.