Start verkiezing meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2O14

26 november 2O14

Wie wordt de opvolger van de directeur Provinciale Gezondheid in Brabant voor wie het leggen van verbindingen tussen en met de kolommen van zorg en welzijn haar tweede natuur? En van de arts infectieziekten die onvermoeibaar Q-koorts bestreed, de wethouder die de eigen kracht van burgers om gezonder te leven inzette en van de directeur die GGD en GHOR met elkaar heeft verbonden en? Met andere woorden: wie heeft in 2014 het meest betekend in de publieke gezondheid in Nederland? Iemand uit het werkveld? Uit de wetenschap of een ambtelijke organisatie? Politiek of pers? Of juist iemand die buiten de voor de hand liggende terreinen valt?

Eerste jubileumeditie
De 5e en dus eerste jubileumeditie van de verkiezing ‘Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid’ is gestart. Weet u nu al wie Mariet Paes, Frank Klaassen, Joan Briels en Jos van de Sande op moet volgen? Nomineer dan voor 18 december uw favoriet. In de tweede helft van december krijgt u de kans om op een van de vijf meest genomineerde mensen te stemmen. Want u bent de jury!

Maak hier uw nominatie kenbaar.

De uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de NPHF Federatie voor Gezondheid op dinsdag 13 januari 2014 en op de sites van GGD GHOR Nederland en de NPHF Federatie voor Gezondheid.