TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde

1 december 2O14

U wordt uitgenodigd om mee te dingen naar de ‘TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde’. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil middels de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde' het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin, bevorderen. De prijs is onder te verdelen in een geldprijs van 500 euro voor het beste wetenschappelijke artikel en een geldprijs van 2750 euro voor het beste proefschrift. Beide prijzen worden uitgereikt tijdens het VSG-congres en zijn vrij te besteden. Klik hier voor meer informatie over deelname.