23 april a.s.: Bijeenkomst Wat is voorzorg?

24 maart 2O15

Voorzorg is een begrip dat steeds vaker valt als er gesproken wordt over verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar wat is voorzorg? Eind 2014 deed de NPHF een oproep om voorbeelden van voorzorg aan te leveren en/of te reageren op de karakteristieken van voorzorg. De reacties hierop geven een mooi beeld, maar roepen ook nog vragen op. Daarom organiseren de KAMG en de NPHF op 23 april a.s. van 18.00-21.00 uur een bijeenkomst waarin we aan de hand van een inleidende presentatie en reflecties hierop verder in gesprek te gaan over ‘wat is voorzorg’. Daarmee hopen we het wenkende perspectief van voorzorg beter over het voetlicht te kunnen brengen in het maatschappelijke debat over een toekomstbestendige gezondheidszorg. U bent van harte welkom om aan deze bijeenkomst in de Domus Medica deel te nemen. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Aanmelding is al mogelijk door een e-mail te sturen naar secretariaat@nphf.nl