Programma bekend: 23 april as.: Bijeenkomst Wat is voorzorg?

15 april 2O15

Voorzorg is een begrip dat steeds vaker valt als er gesproken wordt over verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar wat is voorzorg? Eind 2014 deed de NPHF een oproep om voorbeelden van voorzorg aan te leveren en/of te reageren op karakteristieken van voorzorg. De reacties hierop geven een mooi beeld, maar roepen ook nog vragen op.
Daarom organiseren KAMG en de NPHF op donderdag 23 april as. Van 18.00 tot 21.00u een bijeenkomst in Domus Medica (Utrecht), waarin we aan de hand van een inleidende presentatie en reflecties hierop verder in gesprek gaan over ‘wat is voorzorg’. Daarmee hopen we het wenkend perspectief van voorzorg beter over het voetlicht te brengen in het maatschappelijk debat over toekomstbestendige gezondheidszorg.
De bijeenkomst zal worden voorgezeten door René Héman, voorzitter van de KAMG.
U bent van harte uitgenodigd aan deze bijeenkomst deel te nemen. Aanmelding is mogelijk door een bevestiging van deelname te sturen aan secretariaat@nphf.nl. Klik hier voor de volledige uitnodiging met daarin het programma.