Maak van gezondheid óók big business

6 juni 2O17

In het gezondheid en leefstijl debat lopen we vast. Het simpele gegeven dat veel geld wordt verdiend aan ongezondheid en ziekte, maakt dat preventie en gezondheidsbevordering gerommel in de marge blijft. Je raakt gewoon teveel stakeholders in de portemonnee als je zwaar inzet op gezondheid. Daarom moet de oplossing zijn dat we van gezondheid óók big business maken. Dat kán. Maar dan moeten we fiks omdenken en dat lukt alleen als we het samen doen. Klik hier voor het gehele opiniestuk dat Thomas Plochg schreef naar aanleiding van zijn deelname aan het NRC Live Debat 'Gedrag en Gezondheid'.