Nationaal Preventieakkoord in het nieuwe Regeerakkoord

1O oktober 2O17

De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden vanmiddag het nieuwe regeerakkoord. Op pagina 13 en 14 leest u wat het nieuwe kabinet van plan is op het gebied van Preventie en gezondheidsbevordering. Hier staat oa. dat er een nationaal preventieakkoord wordt gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In juli stuurden de NPHF Federatie voor Gezondheid, de SER en GGD GHOR Nederland, samen met nog 15 andere ondergetekenden, een brief aan informateur Zalm waar zij opriepen preventie een prominente plaats in het regeerakkoord te geven.