Netwerktafel NPHF, KNMT Fonds, ONVZ, Defensie en VvAA: Gezonde mond, gezond lichaam!

1O oktober 2O17

De mond wordt in de gezondheidszorg veelal beschouwd als een separaat deel van het lichaam. Echter in toenemende mate wordt ingezien dat de mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met algehele gezondheid en het algemeen welbevinden. Op vele vlakken bestaan relaties tussen mondziekten en ziektes elders in het lichaam. Dat vraagt bewustwording hiervan bij en adequate samenwerking tussen zorgverleners onderling. De mondzorg zal meer geïntegreerd dienen te worden binnen de algemene gezondheidszorg. NPHF Federatie voor Gezondheid organiseert deze netwerktafel samen met de leden: Fonds Mondgezondheid, ONVZ, VvAA en Defensie Gezondheidszorg, waarin het verlenen van geïntegreerde medische en tandheelkundige zorgverlening centraal staat. Dit betreft een besloten bijeenkomst, deelname geschiedt op uitnodiging.