Nieuw landelijk professionaliseringplan voor praktijkopleiders sociale geneeskunde

28 november 2O17

In het Vervolgproject KOERS (2016-2017) van KAMG, NVAB en NVVG heeft het Coördinatieteam de opdracht gekregen om de professionalisering voor praktijkopleiders verder uit te werken, rekening houdend met de haalbaarheid in de praktijk. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Landelijke professionaliseringplan voor praktijkopleiders (LPP). Het LPP is recent door de besturen van KAMG, NVAB en NVVG vastgesteld en treedt per 1 januari 2018 in werking. Lees hier verder.