Ongelijke Strijd

4 december 2O17

Ongelijke Strijd. - door Jolande Sap Mijn droom is dat we mensen net zo goed ondersteunen om gezond te blijven als om te genezen. We investeren miljarden in de curatieve gezondheidszorg. Die zorg is ontzettend waardevol en biedt mensen uitzicht op een lang en goed leven. Maar veel van die zorg kan voorkomen worden als we meer investeren aan de voorkant. Als mensen van jongs af aan leren hoe ze goed kunnen zorgen voor zichzelf. Ik ben blij dat er een nationaal preventieakkoord komt en er de komende kabinetsperiode ook flink wordt geïnvesteerd in preventie. Maar er is meer nodig. Lees hier verder.