Vooraankondiging netwerktafel ‘Practice what we preach’

16 januari 2O18

Op 8 februari a.s. organiseert de NPHF samen met diverse leden een netwerktafel over het vitaliteitscontract voor werkgevers en/of leden in hun werkgeversrol. Doel is om te verkennen hoe werkgevers hun HR beleid kunnen vernieuwen langs de 10 principes van het vitaliteitscontract. De verwachting is dat een groep werkgevers daarmee will gaan experimenteren, van elkaar leren en creatieve oplossingen wil bedenken voor systeemblokkades. Deze week gaat de uitnodiging uit. Mocht u als werkgever interesse hebben om aan te sluiten, neem dan contact op met Anke Peters a.peters@nphf.nl