Federatieraad kort verslag

3O januari 2O18

Tijdens de Federatieraad van 23 januari jl. zijn de begroting en het werkplan van 2018 goedgekeurd door de leden. Dit jaar ligt de focus van het werk op het Preventieakkoord, het Vitaliteitscontract en werkzaamheden voor de Netwerktafels, het NCVGZ en het DirecteurenOntbijt. Een uitdagend, vol werkprogramma voor het bureau wat na de inkrimping nog bestaat uit Thomas Plochg (directeur) en Anke Peters (ondersteuning).