Netwerktafel Practice what we preach

3O januari 2O18

Voor donderdag 8 februari staat een netwerktafel gepland voor leden in hun werkgeversrol. Deze netwerktafel is bedoeld als kick off, om met elkaar af te spreken hoe in co-creatie het ontwikkelproces rondom de vernieuwing van het HR-beleid (langs de principes van het Vitaliteitscontract) kan worden georganiseerd. Deelnemende partijen verklaren zich dan ook in beginsel bereid om echt met de principes van het Vitaliteitscontract aan de slag te gaan. De uitnodiging hiervoor is inmiddels verzonden. Heeft u interesse om aan te sluiten; neemt u dan contact op via a.peters@nphf.nl.