Netwerktafel Vitaliteitscontract en integraal aanbod

3O januari 2O18

Voor maandag 12 februari staat een netwerktafel gepland omtrent het Vitaliteitscontract en het integrale aanbod. Verschillende leden presenteren hun propositie en leggen deze langs de principes van het Vitaliteitscontract. Heeft u interesse om deel te nemen en/of uw propositie te presenteren? Meldt u zich dan aan bij Anke (a.peters@nphf.nl)