Preventieakkoord

3O januari 2O18

Eind november vond een door de NPHF georganiseerde bijeenkomst plaats voor leden in Nieuwegein. De output en ambitie (concreet doel) van iedereen waren helder: we willen ‘vitaler Nederland’ creëren. Vervolgens vond er medio december een bijeenkomst plaats bij de SER waarbij het veld heel breed was vertegenwoordigd en ook VWS aanwezig was. Duidelijk was dat de rol van de overheid niet neutraal is, maar dat zij zich opstelt als actor, de regierol op zich neemt. VWS zelf organiseerde een aantal Ronde Tafels, waar partijen 'spreektijd' kregen. NPHF voorzitter Jolande Sap heeft los daarvan een telefonisch onderhoud met de staatssecretaris gehad.