Themaweek Gezondheid bij Stichting Lezen & Schrijven, 5-8 februari 2O18

3O januari 2O18

In de week van 5 t/m 8 februari 2018 besteedt Stichting Lezen & Schrijven extra aandacht aan het thema laaggeletterdheid en gezondheid. De stichting organiseert themaweken rond verschillende thema’s. Gezondheid is één van de thema’s. Dit thema is één van de pijlers van het driejarig kabinetsprogramma (2016-2018) Tel mee met Taal. Laaggeletterdheid is een risicofactor is voor de gezondheid. Volgende week besteedt de stichting hier extra aandacht aan. In de factsheet Taal maakt gezonder leest u recente feiten en cijfers over de relatie tussen gezondheid, gezondheidsvaardigheden en geletterdheid.