Verschillen in diabetesrisico meer sociaal-economisch dan biologisch

3O januari 2O18

Het verschil in diabetesincidentie tussen zwarte en blanke Amerikanen lijkt vooral toe te schrijven aan maatschappelijke verschillen tijdens de adolescentie – buurt, opvoeding, inkomen, gedrag – en minder aan biologische factoren, zo concluderen Michael Bancks en collega’s van de Northwestern University in Chicago. Lees verder (als abonnee) op de site van het NTvG.