Weinig aandacht voor interacties tussen voeding en medicijnen en voedingsstatus

3O januari 2O18

De interacties tussen voeding en medicijnen en voedingsstatus krijgen nog weinig aandacht. Voeding, farma en gezondheid zijn echter met elkaar verbonden en het is daarom belangrijk dat artsen, diëtisten en apothekers meer aandacht aan de interacties tussen voeding en medicijnen besteden. Voor meer informatie over dit onderwerp zie e-book Voeding en medicijnen (en de bijbehorende e-learning module) van VoedingOnline. Klik hier voor meer info.