Hou grip op de digitalisering van de openbare ruimte

4 juli 2O18

De openbare ruimte digitaliseert in rap tempo en dat heeft gevolgen voor burgers en voor overheden. Platform31 deed een verkennend onderzoek naar de maatschappelijke implicaties van deze op het eerste oog technologische ontwikkeling. Lees hier verder.