Nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV).

4 juli 2O18

Drie beroepsverenigingen van sociaal geneeskundigen (NVAG, VAGZ en VIA), die ook lid waren van de NPHF, hebben zichzelf begin mei jl. opgeheven om op te gaan in de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV). Een grotere en sterkere vereniging voor sociaal geneeskundigen werkzaam in beleid, management, advies, indicatie en onderzoek. Wat de voortrekkers van de VAV betreft, is dit slechts het begin van een beweging naar samenwerking tussen alle sociaal geneeskundigen. Voorzitter is Lode Wigersma, tevens bestuurslid van de NPHF. Andere bestuursleden: Saskia van de Merwe, Frans Philipszoon, Jetske Köhne, Wim van Geffen, Jeannette de Boer en Marc Heus.