De knelpunten van de digitaliseringsstrategie

11 september 2O18

Het kabinet presenteerde afgelopen juni de Nederlandse digitaliseringsstrategie. De 2e Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat organiseert een rondetafelgesprek over de strategie in de praktijk. Het Rathenau Instituut ziet dat er stappen zijn ondernomen om het governancesysteem van Nederland te versterken. Toch staan publieke waarden nog steeds onder druk. Lees hier verder.