Naar een verantwoorde digitale samenleving

11 september 2O18

Het digitale tijdperk zet gelijkheid, eerlijke machtsverhoudingen en menselijke waardigheid onder druk. De SER en het Rathenau Instituut onderzochten wat nodig is voor een verantwoorde verdergaande digitalisering. Rinie van Est van het Rathenau Instituut licht toe. Lees hier verder.