Oproep: schouders onder het Preventieakkoord

2O november 2O18

Het is bijna zover. Het Nationaal Preventieakkoord wordt voor het eind van deze maand ondertekend. Pharos heeft de afgelopen maanden een bijdrage geleverd aan dit akkoord, als expert op gezondheidsverschillen en hun dieperliggende oorzaken, én op het bereiken en betrekken van kwetsbare burgers. Lees hier de blog van Patricia Heijdenrijk, directeur van Pharos en bestuurslid van de Federatie voor Gezondheid.